Pušenje i pretilost prepreka remisije kod ranog reumatoidnog artritisa


Pušenje i pretilost prepreka remisije kod ranog reumatoidnog artritisa

Prema rezultatima novog istraživanja pušenje i pretilost su ključni prediktori slabog odgovora na terapiju kod pacijenata s reumatoidnim artritisom u ranoj fazi bolesti. Smatra se da pacijenti koji se liječe od reumatoidnog artritisa trebaju prestat pušit, pogotovo ako su ženskog spola, te skinuti suvišne kilograma, kako bi njihovo liječenje bilo uspješnije. Inače, prekomjerna tjelesna težina opterećuje zglobove, te kao i pušenje utječe na način na koji lijekovi djeluju.

Kod pacijenata koji su pretili i puše, vjerojatnost kontinuirane remisije nakon 3 godine iznosi 15 posto, a koj pacijenata koji imaju tjelesnu težinu u granicama normale te ne puše, ona iznosi 41 posto.

Obično su ljudi zabrinuti količinom lijekova koju trebaju uzimati, no zaboravljaju da se ona može smanjiti odbacivanjem određenih štetnih životnih navika.

Također, svakako treba spomenuti da je od ranije poznato da su pretilost i pušenje značajni čimbenici rizika za reumatoidni artritis.

Izvor:
EULAR Congress 2016