Rad u smjenama povećava rizik od dijabetesa i pretilosti


Rad u smjenama povećava rizik od dijabetesa i pretilosti

Istraživanje koje je pratilo život 21 ispitanika pokazalo je da rad u smjenama usljed kojega radnici spavaju u krivo doba dana, može povećati rizik za razvoj dijabetesa i pretilosti.

Tako se pokazalo da se u ispitanika koji su radili tijekom noći razina šećera u krvi znatno povisila nakon obroka te tijekom dana.

U nekih ispitanika došlo je do pojave ranih simptoma dijabetesa već nakon nekoliko tjedana noćnog rada.

Jednako tako, nakon izvjesnog vremena došlo je i do povišenja njihove tjelesne težine. Naime, nakon godinu dana, ispitanicima se u prosjeku tjelesna težina povećala za oko 5,7 kg.

Također se pokazalo da osobe s predijabetesom koje su budne tijekom noći imaju znatno veći rizik od razvoja dijabetesa nego osobe koje rade tijekom dana.

Iz svega navedenog jasno je da je spavanje bitno za zdravlje, a njegov najbolji učinak postiže se ukoliko se spava tijekom noći.

Inače i u nekim prethodnim istraživanjima, rad u smjenama je povezan s nizom zdravstvenih problema.

Izvor:
Science Translational Medicine