Rana menopauza povezana s većim rizikom od dijabetesa tipa 2


Rana menopauza povezana s većim rizikom od dijabetesa tipa 2

Nizozemsko istraživanje u kojem je sudjelovalo gotovo 4.000 žena u dobi od 45 i više godina, pokazalo je da su žene koje su ušle u menopauzu prije njihove 40. godine života, izložene gotovo četiri puta većem riziku od razvoja dijabetesa tipa 2 nego žene koje su ušle u menopauzu u dobi od 55 godina ili kasnije.

Smatra se da je rani nastup menopauze neovisni marker za dijabetes tipa 2 u žena u postmenopauzi.

Jednako tako, prema mišljenju stručnjaka, buduće studije su potrebne kako bi se istražili mehanizmi koji stoje iza ove povezanosti te kako bi se utvrdilo je li vremenska odgoda prirodne menopauze dodatna vrijednost kod predviđanja i prevencije dijabetesa.

Valja spomenuti da su prethodna istraživanja istih autora pokazala da su žene koje ranije ulaze u menopauzu izložene većem riziku od srčane bolesti i smrti. S druge strane, menopauza u dobi od 50 do 54 godina bila je povezana sa smanjenim rizikom od srčane bolesti i smrti.

Izvor:
Diabetologia