Rana upotreba kanabisa može povećati rizik od razvoja srčane bolesti


Rana upotreba kanabisa može povećati rizik od razvoja srčane bolesti

Izgleda da pušenje kanabisa u mladosti može povećati rizik od razvoja srčane bolesti kasnije u životu, pokazalo je nedavno istraživanje. Ovo istraživanje proučavalo je specifične pokazatelje rizika za kardiovaskularnu bolest kod mladih, zdravih korisnika kanabisa, pritom su se otkrile suptilne, no potencijalno važne promjene u radu srca i arterija.

Uočeno je da su konzumenti kanabisa imali veću krutost arterija neo osobe koje nisu konzumirale kanabis. Jednako tako, srčana funkcija je u njih bila niža. 

Smatra se da ovi rezultati sugeriraju da čak i prije nego što su prisutni uočljivi znakovi i simptomi kardiovaskularne bolesti, možda postoje suptilnije naznake u promijenjenoj fiziološkoj funkciji.

Inače, kanabis je najčešće korištena rekreacijska supstanca u svijetu nakon alkohola.

Izvor:
Journal of Applied Physiology