Rani ulazak u menopauzu povećava rizik od zatajivanja srca


Rani ulazak u menopauzu povećava rizik od zatajivanja srca

Istraživanje u kojem je sudjelovalo više od 28.000 žena u postmenopauzi pokazalo je da su žene koje su ušle rano u menopauzu ili koje nikad nisu rodile, izložene većem riziku od zatajivanja srca. Tijekom 13-godišnjeg praćenja, nešto više od pet posto žena bilo je hospitalizirano zbog zatajivanja srca.

Menopauza obično nastupa nakon 45. godine života, no promjene mogu početi i nekoliko godina ranije.

U ovom istraživanju, ranija menopauza bila je povezana s povećanim rizikom od zatajivanja srca, a ta veza bila je izraženija u žena koje su imale prirodnu, a ne kiruršku menopauzu.

Također, valja spomenuti da veći broj djece nije bio povezan s rizikom od zatajivanja srca.

Smatra se da je povećanja rizika od zatajivanja srca posljedica povećanog rizika od koronarne bolesti srca koja povezana s ranom menopauzom.

Izvor:
Journal of the American College of Cardiology