Ranija prva menstruacija povezana s većim rizikom od dijabetesa tipa 2


Ranija prva menstruacija povezana s većim rizikom od dijabetesa tipa 2

Rezultati nove studije ukazuju da je rana prva menstruacija (menarha) povezana s većim rizikom od dijabetesa tipa 2, jednom od najčešćih bolesti u svijetu. Naime, procjenjuje se da je u 2015. čak 8,8 posto osoba u dobi od 20 do 79 godina bolovalo od dijabetesa.

Također, pokazalo se da se za svaku godinu odgode nastupa prve menstruacije, rizik od dijabetesa tipa 2 smanjuje za 6 posto.

Inače, ovo nije prva studija koja ukazuje na povezanost prve menstruacije i dijabetesa, ona pruža dodatne dokaze o povećanom riziku, kao i o činjenici da indeks tjelesne mase (ITM) može djelomično posredovati u ovoj povezanosti. Naime, prehrana i ITM u djetinjstvu imaju ulogu u ovoj vezi.

Izvor:
Menopause