Reumatoidni artritis povezan s povećanim rizikom od razvoja dijabetesa


Reumatoidni artritis povezan s povećanim rizikom od razvoja dijabetesa

Rezultati nove studije pokazali su da je reumatoidni artritis povezan s 23 posto većim rizikom od razvoja dijabetesa tipa 2, što može ukazivati ​​na to da su obje bolesti povezane s upalnim odgovorom tijela.

Upala se pojavila kao ključni čimbenik u nastanku i napredovanju dijabetesa tipa 2, a reumatoidni artritis je autoimuna i upalna bolest. Stoga se smatra da bi sistemska upala povezana s reumatoidnim artritisom mogla pridonijeti budućem riziku od dijabetesa.

Prema mišljenju stručnjaka, rezultati ovog istraživanja podržavaju ideju da su upalni putovi uključeni u patogenezu dijabetesa.

Smatra se da se kod osoba s reumatoidnim artritisom treba razmotriti intenzivniji probir i upravljanje čimbenicima rizika za dijabetes. Također, smatra se, da smanjenje sistemske upale može imati ulogu u prevenciji dijabetesa tipa 2. 

Izvor:
Diabetologia