Rizik od retinopatije veći kod muškaraca s ranim dijabetesom tipa 2


Rizik od retinopatije veći kod muškaraca s ranim dijabetesom tipa 2

Muškarci koji su razvili  dijabetes tipa 2 u mladosti izloženi su većem riziku od razvoja retinopatije, ukazuje nova studija. Kod dijabetičara koji imaju dijabetes još u mladosti, retinopatija se razvija u ranijoj životnoj dobi, a prevalencija je bila gotovo tri puta veća u odnosu na pojavu dijabetesa u 50. godini života ili kasnije.

Prema mišljenju stručnjaka, važno je da se u mladih dijabetes tipa 2 otkrije dovoljno rano i na odgovarajući način liječi kako bi se smanjila vjerojatnost retinopatije i drugih komplikacija.

Glavni čimbenici koji posreduju u većem riziku od retinopatije kod osoba u kojih je dijabetes tipa 2 nastupio u mladosti, bili su povišeni Hba1c i duže trajanje dijabetesa tipa 2.

Izvor:
European Association for the Study of Diabetes annual meeting