SAD: Sve više hospitaliziranih zbog zatajivanja srca


SAD: Sve više hospitaliziranih zbog zatajivanja srca

Prema rezultatima novog istraživanja, izgleda da se sve više Amerikanaca hospitalizira zbog zatajivanja srca. Sretna okolnost je da je boravak u bolnici sve kraći, a stopa preživljavanja bolja nego prijašnjih godina.

U SAD-u je 1996. hospitalizirano usljed zatajivanja srca nešto više od milijun pacijenata. Zbog istog razloga je u 2009. hospitalizirano 1,2 milijuna pacijenata. U istom vremenskom razdoblju prosječna duljina boravka u bolnici se smanjila sa šest na pet dana. Što se pak tiče smrtnosti od zatajivanja srca u bolnici, ona se smanjila s gotovo 5 posto, na nešto više od 3 posto.

Za kraći boravak u bolnici i nižu stopu smrtnosti zaslužan je napredak u zdravstvenoj skrbi, poput novih lijekova i medicinskih proizvoda.

Prema mišljenju stručnjaka, iako je u protekla dva desetljeća postignut značajan napredak u liječenju zatajivanja srca, još puno toga se mora učiniti.

Inače, u SAD-u više od 5 milijuna Amerikanaca pati od zatajivanja srca. Svake godine se dijagnosticira oko 500.000 novih slučajeva.

Izvor:
Clinical Cardiology