Shizofrenija povezana s većim rizikom od raka dojke


Shizofrenija povezana s većim rizikom od raka dojke

Žene koje boluju od shizofrenije izložene su gotovo dva puta većem riziku od razvoja raka dojke nego njihove vršnjakinje koje ne boluju od shizofrenije, ukazuje nova studija. Također, vallja spomenuti da je rak dojke češći u žena sa shizofrenijom nego u općoj populaciji.

Svakako treba reći da je otkriveno da se rak dojke češće javljao u žena sa shizofrenijom koje su uzimale antipsihotike prve i druge generacije. Učestalost se kretala od 10 do 45 posto, ovisno o tome koji su antipsihotici korišteni u liječenju. Naime, neki antipsihotici, povisuju razinu prolaktina zbog blokade dopamin-2 receptora, pa je tako otkriveno da lijekovi koji imaju takav učinak poput risperidona, paliperidona ili amisulpirida, povećavaju rizik od raka dojke.

Jednako tako, otkriveno je da žene sa shizofrenijom koje su mlađe od 50 godina imaju 2,14 puta veći rizik od raka dojke.

Smatra se da je uloga antipsihotika u razvoju raka dojke vjerojatno manja od uloge nekih drugih čimbenika rizika.

Također, otkriveno je da prisutnost kroničnih bolesti kao što su hipertenzija, dijabetes i dislipidemija, može doprinijeti povećanom riziku od raka dojke.

Izvor:
Schizophrenia Research