Sjedilački način života povezan s bržim starenjem stanica u starijih žena


Sjedilački način života povezan s bržim starenjem stanica u starijih žena

Istraživanje provedeno na 1.500 žena u dobi od 64 do 95 godina, pokazalo je da u žena koje vode sjedilački način života stanice brže stare nego kod žena koje redovito vježbaju. Naime, žene koje su vježbale manje od 40 minuta dnevno, imale su stanice koje su bile biološki starije osam godina.

Inače, od ranije je poznato da zdravlje i čimbenici načina života mogu ubrzati proces starenja. Čak i u starijoj životnoj dobi izuzetno je bitna tjelesna aktivnost i izbjegavanje sjedenja više od 10 sati dnevno.

Također, zna se da je životni vijek povezan s duljinom struktura znanih kao telomere, koje se nalaze na kraju kromosoma. Općenito se smatra da što je telomera kraća, to je i životni vijek kraći. U većini stanica, telomere se skraćuju s godinama, do trenutka kada se više ne mogu replicirati.

Duljina telomera je pokazatelj biološke dobi koja ne mora uvije odgovarati kronološkoj dobi. Zdrav način života može povećati duljinu telomera.

Valja istaknuti da su skraćene telomere povezane s povećanim rizikom od kardiovaskularne bolesti, dijabetesa i karcinoma.

Izvor:
American Journal of Epidemiology