Strukturne promjene na mozgu uočene u psihotičnih adolescenata


Strukturne promjene na mozgu uočene u psihotičnih adolescenata

Istraživanje provedeno na 43 adolescenta s iznimno visokim rizikom za psihoze i 30 mentalno zdravih adolescenata pokazalo je da adolescenti koji razviju psihoze imaju značajne strukturne promjene na mozgu u vrijeme pojave bolesti.

Prema mišljenju znanstvenika te strukturne promjene na mozgu ne mogu se pripisati primjeni antipsihotika nego vjerojatno odražavaju patofiziološki proces koji se odnosi na kliničku manifestaciju psihoze.

Tako se kod ispitanika s iznimno visokim rizikom za psihoze koji su razvili psihoze tijekom istraživanja uočilo značajno veće smanjenje ukupnog volumena mozga u usporedbi s ispitanicima s iznimno visokim rizikom za psihoze koji nisu razvili psihoze te s mentalno zdravim adolescentima (-1.28 vs -0.26 i -0.52%).

Jednako tako uočeno je da s vremenom kod ispitanika s iznimno visokim rizikom za psihoze koji su razvili psihoze dolazi do smanjenje volumena bijele tvari.

Osim toga, uočeno je da ispitanici s iznimno visokim rizikom za psihoze koji su razvili psihoze imaju razrijeđena područja u lijevom prednjem cingulatnom korteksu, prekuneusu te dijelovima temporo-parieto-okcipitalnog područja.

Izvor:
Schizophrenia Bulletin