Sve više djece oboljeva od dijabetesa tipa 2


Sve više djece oboljeva od dijabetesa tipa 2

Uvriježeno je mišljenje da se dijabetes tipa 2 javlja samo u odraslih osoba srednje životne dobi, no najnoviji podaci ukazuju da sve više djece oboljeva od dijabetesa tipa 2. U Engleskoj i Velsu je u odnosu na prethodnu godinu zabilježen 14 postotni porast broja djece oboljele od dijabetesa tipa 2.

Inače, nisu svi slučajevi dijabetesa tipa 2 posljedica načina života, no većina je povezana s čimbenicima rizika kao što su prekomjerna tjelesna težina ili pretilost, nezdrava prehrana i tjelesna neaktivnost. Pokazalo se da je u djece oboljele od dijabetesa tipa 2, 8 od 10 djece, bilo pretilo.

Pretilost se obično povezuje sa zdravstevnim problemima u odrasloj dobi, no očito je da ona može imati štetan učinak po zdravlje mlađih osoba.

Valja istaknuti da dijabetes tipa 2 može dovesti do razarajućih komplikacija kod odraslih osoba, poput srčane bolesti, zatajenja bubrega i sljepoće. No, čini se da je dijabetes tipa 2 za djecu još pogubniji, naime, usljed dijabetesa dolazi do bržeg razvoja hipertenzije i povišenog kolesterola. Jednako tako, sama dijagnoza dijabetesa može imati veliki utjecaj na psihološko zdravlje djeteta.

Izvor:
Local Government Association
Diabetes UK