Terapija matičnim stanicama poboljšava ishode za neke pacijente sa zatajivanjem srca


Terapija matičnim stanicama poboljšava ishode za neke pacijente sa zatajivanjem srca

Pacijenti sa zatajivanjem srca koji odgovaraju određenom profilu mogu imati koristi od injekcije matičnih stanica koja se aplicira izravno u srčani mišić, otkriva nova studija u kojoj je sudjelovalo 537 pacijenata s uznapredovalim zatajivanjem srca sa smanjenom ejekcijskom frakcijom.

Naime, pokazalo se da su bolesnici sa blagim ili umjerenim zatajivanjem srca koji su imali visoku razinu upale, dobro reagirali na terapiju matičnim stanicama te su imali pad rizika od srčanog udara, moždanog udara i iznenadne srčane smrti.

Smatra se da ovi rezultati pokazuju da personalizirani pristup s terapijom matičnim stanicama može pomoći nekim pacijentima sa zatajivanjem srca.

Izvor:
American Heart Association annual meeting