Terapija za dijabetes može utjecati na gustoću grudi


Terapija za dijabetes može utjecati na gustoću grudi

Izgleda da su žene oboljele od dijabetesa koje uzimaju inzulin kao terapiju, izložene većem riziku da će imati veću gustoću tkiva dojke, koja je poznati čimbenik rizika za rak dojke, ukazuje nova studija u kojoj je sudjelovalo više od 5.600 žena.

Naime, pokazalo se da je u žena koje su uzimale inzulin došlo do značajnog povećanja gustoće tkiva dojke u usporedbi s ženama koje nemaju dijabetes i nisu uzimale inzulin.

Smatra se da žene koje uzimaju inzulin imaju dva puta veću vjerojatnost da će imati veću ili mješovitu gustoću tkiva dojke, bez obzira na njihov indeks tjelesne mase (ITM) ili činjenicu da su prošle menopauzu kod koje se gustoća tkiva dojke može smanjiti.

S druge strane, žene koje su uzimale lijek metformin umjesto inzulina za liječenje dijabetesa, imale su manju vjerojatnost da će u njih doći do povećanja gustoće tkiva dojke, kao i žene koje su kontrolirale svoj dijabetes dijetom.

Također, treba spomenuti da su žene koje su imale gustoću tkiva dojke veću od 75 posto, imale 4 do 6 puta veći rizik od raka dojke.

Inače, neke prethodne studije su povezivale dijabetes s većim rizikom od raka dojke, no ta povezanost je ostala nerazjašnjena.

Smatra se da se žene koje uzimaju inzulin trebaju posavjetovati sa svojim liječnikom o tome jesu li im potrebni dodatni mamografski pregledi i drugi testovi.

Izvor:
European Breast Cancer Conference 2016