Teška hipertenzija povezana s upalom pluća u starijih osoba


Teška hipertenzija povezana s upalom pluća u starijih osoba

Nova studija pokazala je da je teška hipertenzija neovisni prediktivni čimbenik rizika za upalu pluća povezanu s moždanim udarom u bolesnika starije životne dobi koji su pretrpjeli moždani udar.

Pod teškom hipertenzijom se u studiji smatrao krvni tlak koji je jednak ili viši od 200/120 mmHg. 

Inače upala pluća jedna je od najčešćih komplikacija u bolesnika starije životne dobi s akutnim ishemijskim moždanim udarom.

Studija je pokazala da bolesnici s teškom hipertenzijom imaju 2,83 puta veći rizik za upalu pluća povezanu s moždanim udarom nego bolesnici čiji je krvni tlak pod kontrolom.

Pretpostavlja se da bi više mehanizama moglo biti odgovorno za vezu između teške hipertenzije i upale pluća povezane s moždanim udarom, poput disfagije (otežanog gutanja), antihipertenzivne terapije te hiperaktivacije simpatičkog živčanog sustava.

Izvor:
Hypertension Research