Teška konzumacija alkohola povezana s lošijim ishodom fibrilacije atrija


Teška konzumacija alkohola povezana s lošijim ishodom fibrilacije atrija

Teška konzumacija alkohola povećava rizik od neželjenih događaja kod pacijenata s poremećajem srčanog ritma znanog kao fibrilacija atrija, ukazuje nova studija. Neželjeni događaji uključivali su ishemijski moždani udar, tranzitornu ishemijsku ataku (TIA), sistemski embolijski događaj i hospitalizaciju zbog fibrilacije atrija.

Također, pokazalo se da blago do umjereno konzumiranje alkohola nije značajno povećalo rizik od neželjenih događaja.

Smatra se da liječnici pri obradi pacijenata s fibrilacijom atrija trebaju uzeti u obzir njihovu konzumaciju alkohola kako bi mogli bolje procijenti rizik od moždanog udara. 

Inače, od ranije se zna da je konzumacija alkohola značajno povezana s rizikom od razvoja fibrilacije atrija.

Izvor:
EP Europace