Test oralnog mikrobioma mogao bi pomoći u ranijem otkrivanju raka želuca


Test oralnog mikrobioma mogao bi pomoći u ranijem otkrivanju raka želuca

Tekućina za ispiranje usta koja se koristi za određivanje sastava oralnog mikrobioma mogla bi poslužiti kao alat za rano otkrivanje raka želuca, sugerira novo istraživanje.

Naime, otkrivene su jasne razlike u bakterijskom sastavu u uzorcima pacijenata koje upućuju na potencijal da se potpisi oralnih mikroba koriste kao biomarkeri za procjenu rizika od raka želuca. Uočene su jasne razlike između oralnih mikrobioma zdravih osoba i osoba s rakom želuca i prekancerozom želuca. Osim toga, mikrobiomi sudionika s rakom i onih s prekanceroznim stanjima bili su slični.

Inače, ne postoje formalne smjernice za probir raka želuca, a više od polovice pacijenata s rakom želuca ne dobije dijagnozu sve dok njihov rak nije već u poodmakloj fazi. Inače, rak želuca, četvrti je najčešći uzrok smrti uzrokovane rakom u svijetu.

Izvor:
Digestive Disease Week