Tjelesna aktivnost u starijoj životnoj dobi smanjuje rizik od kardiovaskularne bolesti


Tjelesna aktivnost u starijoj životnoj dobi smanjuje rizik od kardiovaskularne bolesti

Viša razina tjelesne aktivnosti među starijim osobama povezana je s manjim rizikom od incidenata kardiovaskularnih bolesti, no ne i moždanog udara, ukazuje nova studija.

Kod muškaraca je došlo do značajnog smanjenja rizika, no kod žena odgovarajuće smanjenje rizika nije bilo statistički značajno.

Valja spomenuti, da je više od 20 minuta tjelesne aktivnosti dnevno bilo povezano s najvećim smanjenjem kardiovaskularnog rizika i bilo je izraženije u dobi od 70 godina.

Ovi rezultati sugeriraju da bi javnozdravstvene politike trebale promicati tjelesnu aktivnost u srednjoj i ranoj kasnoj životnoj dobi, a ne u kasnoj životnoj dobi, s obzirom na vjerojatno veću učinkovitost u smanjenju kardiovaskularnih rizika.

Izvor:
Heart