Trastuzumab derukstekan usporava napredovanje metastatskog raka dojke


Trastuzumab derukstekan usporava napredovanje metastatskog raka dojke

Pacijenticama s HER2-pozitivnim metastatskim rakom dojke prethodno liječenim trastuzumabom i taksanom, trastuzumab derukstekan pruža značajno poboljšanje preživljavanja bez progresije bolesti u odnosu na trastuzumab emtanzin, ukazuju rezultati nove studije.

Procijenjene 12-mjesečne ukupne stope preživljavanja bile su 94,1 i 85,9 posto za trastuzumab derukstekan i trastuzumab emtanzin.

Trastuzumab derukstekan konjugat je protutijela i lijeka koji sadrži humanizirano anti-HER2 IgG1 monoklonsko protutijelo istog slijeda aminokiselina kao trastuzumab, koje je proizvedeno u stanicama sisavaca (jajnika kineskog hrčka) i kovalentno vezano za DXd, derivat eksatekana i inhibitor topoizomeraze I, preko tetrapeptidne poveznice koja se cijepa. Za svaku molekulu protutijela spojeno je približno 8 molekula derukstekana.

Inače, trenutno je standardna prva linija liječenja za pacijentice s HER2-pozitivnim metastatskim rakom dojke terapija HER2 protutijelima pertuzumabom/trastuzumabom, plus kemoterapija. Ukoliko pak rak i dalje napreduje, primjenjuje se terapija trastuzumab emtanzina.

Valja spomenuti, da je do 20 posto karcinoma dojke klasificirano kao HER2 pozitivno, što znači da tumor ima dodatne kopije gena za HER2 i previše HER2 proteina na površini stanice, što zauzvrat uzrokuje agresivno ponašanje raka, što dovodi do loših ishoda, uključujući veća šansa za metastaze ili širenje po tijelu. Razvoj lijekova usmjerenih na HER2, poput trastuzumaba, pertuzumaba i trastuzumab emtanzina, uvelike je poboljšao ishode, uključujući preživljavanje, povezano s ovom bolešću. Međutim, većina pacijenata s uznapredovalom bolešću iskusit će rezistenciju i napredovanje bolesti, usprkos tome što postoje te ciljane terapije.

Izvor:
European Society for Medical Oncology annual meeting