Trudnoća može povećati rizik od moždanog udara kod mlađih žena


Trudnoća može povećati rizik od moždanog udara kod mlađih žena

Rezultati nove studije ukazuju da trudnoća može povećati rizik od moždanog udara kod mlađih žena kada ih se uspoređuje s njihovim vršnjakinjama koje nisu trudne. Iako je ukupni rizik od moždanog udara u mlađih žena vrlo nizak, on je ipak povećan za vrijeme i nakon trudnoće.

Znanstvenicima nije jasno zašto dolazi do pojave ovog rizika. No, izgleda da bi preeklampsija mogla imati ulogu u povećanju rizika od moždanog udara. Također, ne treba zaboraviti da trudnoća dovodi do povećanja sklonosti za zgrušavanje krvi, kako žena ne bi iskrvarila pri porodu.

Ovo istraživanje je pokazalo da je 1 od 5 moždanih udara u žena mlađih od 35 godina bio povezan s trudnoćom. Jednako tako, trećina žena koja je imala moždane udare povezane s trudnoćom imala je i preeklampsiju.

Inače, već su ranije studije ukazivale da su treće tromjesečje trudnoće i razdoblje nakon poroda povezani s većim rizikom od moždanog udara kod žena reproduktivne dobi. No, treba naglasiti da je incidencija vrlo mala, 34 na 100.000 poroda. Ali, ona je čak 4 puta veća nego incidencija raka vrata maternice.

Smatra se da bi liječnici trebali biti svjesni da vrlo mlade žene mogu biti izložene većem riziku od moždanog udara, osobito ako imaju preeklampsiju.

Izvor:
JAMA Neurology