Učestalost dijabetesa tipa 1 i tipa 2 u porastu kod osoba mlađih od 20 godina


Učestalost dijabetesa tipa 1 i tipa 2 u porastu kod osoba mlađih od 20 godina

Učestalost dijabetesa tipa 1 i dijabetesa tipa 2 u zadnjih 17 godina je u porastu među djecom i mladima u dobi od 0 do 19 godina, ukazuje nedavno objavljena studija.

Godišnja incidencija dijabetesa tipa 1 bila je 22,2 na 100.000 djece, a dijabetesa tipa 2 17,9 na 100.000 djece.

Sve veća učestalost dijabetesa tipa 1 i dijabetesa tipa 2 kod djece i mladih u SAD-u rezultirat će sve većom populacijom mladih odraslih osoba u riziku od razvoja ranih komplikacija dijabetesa čije će zdravstvene potrebe premašiti potrebe njihovih vršnjaka, ističu stručnjaci.

Izvor:
The Lancet Diabetes & Endocrinology