Već se u dobi od 30 godina povećava rizik od komplikacija u trudnoći


Već se u dobi od 30 godina povećava rizik od komplikacija u trudnoći

Za mnoge žene koje planiraju začeti dijete u nekom trenutku svog života smatralo se da je 35. godina granica nakon koje se ulazi u rizičnu skupinu, no nova studija provedena u Švedskoj pokazala je da zona rizika počinje puno ranije, već pri kraju 20-tih.

Naime, stručnjaci s Karolinska Instituta uočili su da žene iz razvijenih zemalja rađaju u kasnijoj životnoj dobi, što dovodi do povećanja rizika od prijevremenog poroda, problema u razvoju djeteta, te rađanja mrtvog djeteta.

Tako se pokazalo da žene koje su prvi puta rodile u dobi od 30. do 34. godine, imaju u odnosu na žene koje su prvi puta rodile u dobi od 25. do 29. godine, veći rizik od prijevremenog poroda (od 22. do 31. tjedna) i rađanja mrtvog djeteta.

Također, pokazalo se da pušenje i prekomjerna tjelesna težina značajno povećavaju rizik od ozbiljnih komplikacija u trudnoći.

Svakako treba spomenuti i nedavno objavljenu studiju koja je pokazala da su trudnice s dijabetesom izložene većem riziku od rađanja mrtvog djeteta.

Izvor:
Obstetrics and Gynecology