Verapamil može poboljšati funkciju beta stanica u oboljelih od dijabetesa tipa 1


Verapamil može poboljšati funkciju beta stanica u oboljelih od dijabetesa tipa 1

Izgleda da antihipertenziv starije generacije verapamil, može poboljšati funkciju beta-stanica gušterače u oboljelih od dijabetesa tipa 1, ukazuje nova studija. Naime, pokazalo se da on može potaknuti funkciju preostalih beta-stanica u oboljelih od dijabetesa tipa 1.

Inače, već ranije je uočeno da bolesnici s dijabetesom tipa 1 i 2 koji su na terapiji s verapamilom imaju u prosjeku niže razine glukoze u serumu na tašte.

Verapamil je prva terapija koja je pokazala klinički značajan učinak u očuvanju funkcije beta-stanica gušterače i proizvodnje inzulina kod odraslih osoba s dijabetesom tipa 1, ističu stručnjaci.

Valja istaknuti da su nuspojave usljed primjene verapamila bile blage te da nitko nije zatražio prekid liječenja ili smanjenje doze. Jedina nuspojava verapaima uočena tijekom kliničkog ispitivanja bila je konstipacija.

Izvor:
Nature Medicine