Vitamin D može utjecati na uspješnost liječenja raka dojke


Vitamin D može utjecati na uspješnost liječenja raka dojke

Američko istraživanje u kojem je sudjelovalo 1.700 pacijentica s rakom dojke pokazalo je da su pacijentice s višim razinama vitamina D u vrijeme postavljanja dijagnoze imale bolju stopu preživljavanja. Ova veza je bila najizraženija u žena u premenopauzi.

Također, uočeno je da su žene s uznapredovalim rakom dojke imale niže razine vitamina D. Najniže razine vitamina D zabilježene su u pacijentica u premenopauzi s trostruko negativnim rakom dojke. Trostruko negativni rak dojke je najčešći tip raka dojke koji se nalazi u žena s mutacijama BRCA1 gena.

Iako su rezultati ovog istraživanja u skladu s prethodnim istraživanjima, drugi čimbenici također mogu imati ulogu. Ovo istraživanje samo ukazuje na povezanost razine vitamina D s napredovanjem raka dojke i smrtnošću od raka dojke.

Naše tijelo proizvodi vitamin D tijekom izlaganja sunčevim zrakama. Dobar izvor vitamina D su masna riba, riblje ulje, mlijeko, mliječni proizvodi, jetra i žumanjak.

Više o raku dojke možete saznati i u Reviji za zdravlje br. 1 2015.

Izvor:
JAMA Oncology