Zabrana pušenja smanjila učestalost respiratornih bolesti kod djece


Zabrana pušenja smanjila učestalost respiratornih bolesti kod djece

Analiza 41 studije pokazala je da su zabrane pušenja povezane sa smanjenjem učestalosti respiratornih infekcija kod djece koje zahtjevaju hospitalizaciju za više od 18 posto, te smanjenjem teških napada astme kod djece za gotovo 10 posto, kao i smanjenjem učestalosti prijevremenih poroda za 4 posto.

Smatra se da rezultati ove analize pružaju uvjerljive dokaze o pozitivnom utjecaju zabrane pušenja na zdravlje djece.

Stručnjaci se nadaju da će rezultati ove analize potaknuti vlade mnogih država da poduzmu dodatne mjere kojima bi se smanjila izloženost djece dimu, a samim time i poboljšalo zdravlje djece.

Izvor:
The Lancet Public Health