Žene mlađe od 50 godina su u najvećoj opasnosti od raka dojke povezanog s gustoćom tkiva dojke


Žene mlađe od 50 godina su u najvećoj opasnosti od raka dojke povezanog s gustoćom tkiva dojke

Istraživanje u kojem je sudjelovalo gotovo 600 žena pokazalo je da rizik od raka dojke može biti povezan sa stopom kako se mijenja gustoća tkiva dojke sa starenjem.

Također, pokazalo se da su žene mlađe od 50 godina u najvećoj opasnosti od raka dojke povezanog s gustoćom tkiva dojke. Naime, pokazalo se da žene s rakom dojke koje su mlađe od 50 godina imaju veću gustoću tkiva dojke nego zdrave žene mlađe od 50 godina. Jednako tako, u zdravih žena je uočeno da kako stare tako se u njih smanjuje i gustoća tkiva dojke. 

Gustoća tkiva dojke utvrđuje se mamografijom, a određena je proporcijama masnog, vezivnog i žljezdanog tkiva u dojci.

Poznato je da je veća gustoća tkiva dojke neovisan čimbenik rizika za rak dojke. Pa tako American Cancer Society preporuča ženama s izrazito velikom gustoćom tkiva dojke da razgovaraju sa svojim liječnikom o eventualnom dodavanju dodatnih pretraga (MRI ili ultrazvuk) godišnjem mamografskom pregledu.

Svakako treba istaknuti da je rak dojke u mlađih žena agresivniji, te da postoji veći rizik od njegova recidiva.

Izvor:
Radiological Society of North America