Žene se teže oporavljaju od moždanog udara nego muškarci


Žene se teže oporavljaju od moždanog udara nego muškarci

Analiza 22 studije pokazala je da ženama treba više vremena da se oporave od moždanog udara nego muškarcima. Naime, pokazalo se da su žene nakon moždanog udara imale više ograničenja u svojim svakodnevnim aktivnostima nego muškarci koji su preživjeli moždani udar. Jednako tako, u žena se nakon moždanog udara tri puta češće javljala depresija nego u muškaraca. 

Smatra se da je za teži oporavak žena od moždanog udara odgovorna činjenica da žene obično dobivaju moždani udar kada su u starijoj životnoj dobi te slabijeg zdravlja. No, ne treba zaboraviti da je moždani udar obično teži u žena nego kod muškaraca.

Za sprječavanje moždanog udara izuzetno je bitno da se čimbenici rizika za moždani udar poput hipertenzije, dijabetesa i fibrilacije atrija drže pod najboljom mogućom kontrolom. Također, važni su i zdrava prehrana, tjelovježba i nepušenje.

U slučaju moždanog udara, izuzetno je bitno da se sa liječenjem započne čim ranije kako bi oštećenja u mozgu bila što manja. Jednako tako, valja istaknuti da poznavanje znakova i simptoma moždanog udara također može poboljšati ishod liječenja.

Izvor:
Stroke