Značajne promjene načina života mogu dovesti dijabetes tipa 2 u remisiju


Značajne promjene načina života mogu dovesti dijabetes tipa 2 u remisiju

Nova studija pokazala je da značajne promjene načina života, koje uključuju smanjenje tjelesne težine i povećanje tjelesne aktivnosti, mogu dovesti dijabetes tipa 2 u remisiju, u bolesnika koji već nekoliko godina imaju dijabetes.

Bilo da se radi o sprječavanju razvoja dijabetesa tipa 2 ili sprječavanju komplikacija dijabetesa, zdrava prehrana i aktivan način života mogu napraviti značajan pomak, ističu stručnjaci.

Jednako tako, treba istaknuti da promjene u načinu života, ne samo da su smanjile rizik od komplikacija dijabetesa i poboljšale  sveukupno zdravlje, nego su i smanjile potrebu za drugim lijekovima kao što su antihipertenzivi i hipolipemici.

Promjene načina života nisu u svih oboljelih od dijabetesa dovele dijabetes pod kontrolu, za što nisu bili odgovorni oboljeli, već sama biologija dijabetesa.

Izvor:
Journal of the American Medical Association