Zolbetuksimab produljuje preživljenje bolesnika s uznapredovalim rakom želuca


Zolbetuksimab produljuje preživljenje bolesnika s uznapredovalim rakom želuca

Rezultati nove studije pokazali su da nova ciljana terapija koja predstavlja kombinaciju zolbetuksimaba i  standardne kemoterapije CAPOX (kapecitabin plus oksaliplatin) produljuje preživljenje pacijenata s uznapredovalim rakom želuca ili rakom gastroezofagealnog spoja koji ima prekomjernu ekspresiju specifičnog biomarkera.

Ako bude odobren od strane FDA, zolbetuksimab će biti prva ciljana terapija u SAD-u za pacijente s prethodno neliječenim uznapredovalim rakom želuca ili rakom spoja jednjaka koji je negativan na receptor humanog epidermalnog faktora rasta 2 (HER2) i prekomjerno izražava protein klaudin-18 izoformu 2 (CLDN 18.2). 

Zolbetuksimab plus CAPOX smanjio je rizik od progresije bolesti ili smrti za 31 posto u usporedbi s placebom plus CAPOX.

Rak želuca je peti najčešće dijagnosticirani rak u svijetu, a njegova je učestalost značajno porasla u posljednjih nekoliko desetljeća. Pacijenti s rakom želuca ili na spoju gdje se jednjak spaja sa želucem, poznatom kao gastroezofagealni spoj, obično imaju malo simptoma u ranim stadijima bolesti, pa se većini dijagnosticira nakon što je rak uznapredovao ili postao metastatski. Petogodišnja stopa preživljenja pacijenata s metastatskom bolešću je oko 7 posto.

Izvor:
Nature Medicine