Rabite li više lijekova istodobno?


Rabite li više lijekova istodobno?

Nije rijetkost da pacijenti istodobno rabe brojne lijekove. To je čest slučaj kod starijih osoba, koje istodobno boluju od više bolesti (povišenog krvnog tlaka, šećerne bolesti, povišenog kolesterola, kronične opstruktivne plućne bolesti, reumatoidnog artritisa i dr.). Uz ta kronična stanja, dodatno se mogu pojaviti infekcije dišnih ili mokraćnih puteva, želučane tegobe, nesanica ili alergije što sve povećava broj lijekova koje takvi pacijenti trebaju uzimati.

Isto tako, da bi se sačuvalo ili djelovalo na već narušeno zdravlje, rabe se vitaminsko-mineralni pripravci, proizvodi za jačanje imuniteta, antioksidansi i biljni lijekovi. Ne treba zanemariti ni uporabu raznih kapi za oči, kao ni pripravke u obliku masti i krema za liječenje kožnih bolesti. Tako se lako dolazi  do značajnog broja lijekova i pripravaka koje pojedinci istodobno upotrebljavaju.

Koji se problemi javljaju kod istodobne primjene više lijekova?

Kako se povećava istodoban unos lijekova, povećava se i rizik od razvoja nuspojava i interakcija lijekova. Pojava štetnih neželjenih reakcija na lijek primijenjen u terapijskoj dozi i odobrenoj indikaciji, povećava se s brojem istodobno primijenjenih lijekova, posebice kod osoba koje boluju od više bolesti.

Poznato je da se učestalost nuspojava dramatično povećava u slučaju kada pacijent istodobno uzima četiri ili više lijeka.

Jednako tako između primijenjenih lijekova može doći do interakcije. To znači da uz istodobnu primjenu dva ili više lijekova može doći do pojačanja ili smanjenja učinka nekih od tih lijekova.

Interakcije se ne događaju samo između lijekova, već i između lijekova i dodataka prehrani te lijekova i hrane i pića.

Posljedice interakcije između lijekova i hrane i pića mogu uključivati odgođenu, smanjenu ili povećanu apsorpciju lijeka. Hrana također može djelovati i na bioraspoloživost, metabolizam i izlučivanje određenih lijekova.

Osim ovih medicinskih čimbenika, velik, a ponekad i najveći utjecaj na uspješnost terapije ima sam pacijent i njegova briga za zdravlje.

Naime što se više lijekova istodobno upotrebljava, to je teže pridržavati se svih uputa o uzimanju lijekova. Stoga, vrlo često dolazi do toga da pacijent zaboravi uzeti lijek, uzima ga u pogrešno vrijeme ili na pogrešan način, a ako se pojave  neprihvatljive mu nuspojave ponekad i prestane uzimati lijek.

Ako pacijent iz nekog razloga više ne uzima lijek koji mu je propisan, dužan je o tome obavijestiti svog liječnika da mu ne bi propisao još jedan lijek, vjerujući da onaj prvi nije bio učinkovit.

Ponekad, zbog financijskih razloga, pacijenti uzimaju lijek rijeđe nego im je preporučeno, a posljedica toga je smanjenje koncentracije lijeka u krvi, a time i njegova učinkovitost.

Nepridržavanje uputa o uzimanju lijekova može imati veliki utjecaj na ishod liječenja. Na taj se način može kompromitirati očekivani učinak lijekova te produžiti ili pogoršati bolest.

Kako vam ljekarnik može pomoći?

Ljekarnik može značajno pridonijeti vašem boljem razumijevanju propisane terapije te ukazati na važnost njezine pravilne primjene. Pri izdavanju lijekova postavit će vam nekoliko pitanja da bi dobio uvid je li svaki lijek koji rabite ima opravdanu indikaciju, postoji li možda razlog zbog čega taj lijek nije najbolji izbor za vas, jeste li već iskusili neke neželjene reakcije na taj lijek te će vam objasniti pravilan način primjene da bi terapija bila sigurna i uspješna.

Kad uzimate više lijekova istodobno, ljekarnik može provjeriti njihove potencijalne interakcije. Postojanje interakcije ne znači da lijek treba odmah prestati uzimati. Većina lijekova ulazi u manje značajne interakcije za koje nije potrebna promjena u terapiji. Kod nekih kombinacija lijekova možda će ih trebati uzimati u razmaku od nekoliko sati ili prilagoditi njihove doze, na što će vas ljekarnik posebno upozoriti. Samo mali broj lijekova ulazi u klinički vrlo značajne i ozbiljne interakcije, pa se izbjegava propisivanje takvih kombinacija, osim kada je to neophodno. Tada je bitno da pacijent prati i reagira na promjene svog zdravstvenog stanja i o tome obavijesti liječnika.

Neželjene reakcije na lijek mogu se dogoditi češće. U razgovoru s ljekarnikom možete doznati koliko su one ozbiljne za vas, je li potrebno promijeniti lijek ili se radi o početnoj reakciji koja će spontano proći nakon nekog vremena primjene.

Da bi se olakšalo uzimanje brojnih lijekova, ljekarnik vam može pomoći njihovim razvrstavanjem u dnevne ili tjedne dozatore. To su mali spremnici s odjeljcima za lijekove poredanim po danima, te dijelovima dana (ovisno je li lijek trebate uzimati ujutro, u podne ili uvečer). Te spremnike možete uvijek nositi sa sobom i lakše pratiti jeste li uzeli sve lijekove taj dan.

Uzimate li dodatno neke pripravke koje možete slobodno kupiti, bez savjeta liječnika ili ljekarnika, važno je utvrditi mogu li se oni uzimati istodobno s propisanim lijekovima koje rabite.

Savjetujte se sa svojim liječnikom i ljekarnikom o navedenim problemima, jer se otvorenim razgovorom mogu spriječiti neželjene reakcije na lijekove i njihove posljedice što pridonosi poboljšanju ishoda vašeg liječenja.

Zadnja izmjena: 25.08.2019.