Što sve možete dobiti i saznati u ljekarni


Što sve možete dobiti i saznati u ljekarni

Nekako je uvriježeno mišljenje da ljekarnici samo izdaju lijekove. To i jest najvažniji dio ljekarničkog posla, no ono bi bilo sasvim nepotrebno kad pored toga ne bismo primjenili cjelokupno znanje stečeno tijekom studija farmacije.

U postupku izdavanje lijekova ljekarnici daju uputu o tome kako određeni lijek valja uzimati, odnosno u koje vrijeme, koliko dugo, s kojom hranom, koji se neželjeni učinci lijeka mogu očekivati, kada lijek treba prestati uzimati, s kojim drugim lijekovima ili preparatima se ne smije uzimati. Često bolesnicima treba pojasniti i zašto im je liječnik propisao neki lijek, posebno ako uzimaju više lijekova odjednom, kako bi bolesnici mogli prihvatiti važnost pravilne i točne primjene svojeg lijeka, te time utjecati na bolju djelotvornost. Naime, važno je znati kako su lijekovi propisani u najboljoj namjeri liječenja, međutim isto tako je i važno znati kako isti lijek neće kod svake osobe djelovati posve jednako. Kao što smo svaki za sebe posebni u svemu, tako i posebno reagiramo na primjenjeni lijek, što znači da određeni lijek kod većine ljudi djeluje na željeni način, ali kod manjeg broja može djelovati i drugačije. Primjer za to su lijekovi protiv bolova, te obično svatko iz iskustva zna koji lijek je upravo njemu najdjelotvorniji. Stoga bolesnici trebaju pratiti promijene koje se događaju u organizmu tijekom uzimanja lijeka i o njima se dodatno savjetovati s ljekarnicima ili liječnicima. Način uzimanja lijeka, ili sam lijek, ponekad treba prilagoditi ili promijeniti, kako bi se postigao željeni učinak. Kod trajne terapije za kronične bolesti, dakle one lijekove koje bolesnici trebaju uzimati cijeli život, važno je shvatiti kako do potpunog izliječenja ne može doći, međutim upravo lijekovi služe za kontrolu pojedine bolesti, a time i održavanje kvalitete života.

Drugi, veliki dio ljekarničkog rada odnosi se na izdavanje bezreceptnih lijekova, biljnih pripravaka, te raznih drugih preparata kao što su vitamini i minerali, sredstva za jačanje organizma, jačanje otpornosti, mršavljenje, te razne tegobe koje nam se javljaju tijekom godine. To su preparati za koje nije potrebna preporuka liječnika, koje možete kupiti prema vlastitoj želji i često ste potaknuti reklamom. Izdavanje ovakvih preparata također zahtjeva pravilno savjetovanje, prvenstveno sa svrhom da se organizmu ne našteti, te da se postigne što bolji učinak. Zaista nije svejedno koji preparat ćete uzimati za određeno stanje, te uvijek pitajte ljekarnika da li se i on slaže s vašom namjerom o kupnji određenog preparata. Često puta će vam ljekarnici postavljati niz pitanja, poneka će biti i intimne naravi, ali prepoznavanjem vašeg problema i vaših potreba ljekarnik će vam pomoći u pravilnom odabiru preparata. Možda će vam ponekad i uskratiti izdavanje pojedinog preparata ukoliko procijeni da vam taj preparat uopće nije potreban ili bi vam možda mogao naštetiti. I to je jedna od zadaća ljekarnika, te se u takvim situacijama nemojte ljutiti. Uskrata izdavanja nekog preparata može biti najprimjereniji odabir za vas.

U ljekarni možete dobiti i savjete o primjeni medicinske kozmetike za djecu i odrasle, te medicinskih pomagala i preparata za njegu rana, za pomoć pri inkontineciji, pomoć pri upalnim i bolnim stanjima, problemima sa probavom i slično.

Možete doći i samo po savjet. U ljekarni će vas savjetovati o tome kakva je prehrana za vas potrebna i koje promijene možda trebate uvesti u svakodnevni način života, ako bolujete od neke bolesti. Ako ste zdravi, savjetovat će vas kako da zdravlje što duže očuvate i kako neke bolesti možete spriječiti. Naravno da veliki dio odgovora na ta pitanja možete pronaći i u časopisima, na radiju ili televiziji, ali ljekarnik može razgovarati upravo sa vama i dati vam savjet koji najbolje odgovara upravo vašim potrebama, jer ponovno, svatko od nas je poseban i ima samo sebi svojstvene potrebe.

Stoga kad dođete u ljekarnu pitajte sve što vas zanima o vašim lijekovima, očuvanju zdravlja, sprječavanju bolesti i poboljšanju kvalitete života, te pažljivo poslušajte upute koje će vam ljekarnik dati.

Zadnja izmjena: 27.08.2019.