Aerobne vježbe mogu djeci smanjiti rizik od dijabetesa


Aerobne vježbe mogu djeci smanjiti rizik od dijabetesa

Nova studija provedena u SAD-u pokazala je da djeca s prekomjernom tjelesnom težinom mogu pomoću redovitog aerobnog vježbanja smanjiti svoj rizik za razvoj dijabetesa. Inače, u SAD-u jedna trećina osnovnoškolaca ima prekomjernu tjelesnu težinu ili je pretila.

Pretilost u djetinjstvu povezana je s nizom zdravstvenih problema za koje se ranije mislilo da se javljaju samo u odraslih osoba kao što su dijabetes tipa 2.

Djeca koja su sudjelovala u istraživanju bila su podijeljena u tri skupine. Prva skupina djece vježbala je pet dana u tjednu 20 minuta dnevno, druga 40 minuta dnevno, a treća kontrolna skupina djece obavljala je redovite tjelesne aktivnosti.

Nakon 13 tjedana pokazalo se da su djeca koja su prakticirala aerobne vježbe imala veće smanjenje otpornosti na inzulin nego djeca iz kontrolne skupine.

Izvor:
Journal of the American Medical Association