Ako član vaše obitelji ima disekciju aorte, i vi ste izloženi većem riziku od njenog razvoja


Ako član vaše obitelji ima disekciju aorte, i vi ste izloženi većem riziku od njenog razvoja

Disekcija aorte, potencijalno smrtonosno zdravstveno stanje, može se pojaviti i kod drugih članova obitelji u sličnoj životnoj dobi, ukazuje nova studija. Kod disekcije aorte dolazi do rascijepa unutarnje ovojnice aortne stijenke (endotel aorte), dok vanjska ovojnica ostaje netaknuta. Krv prodire u aortnu stijenku kroz rascjep, cijepa dalje srednju ovojnicu i stvara novi kanal u stijenci aorte. Inače, disekcija aorte je poznata i kao disecirajuća aneurizma te disecirajući hematom.

Za nastanak disekcije aorte je u većini slučajeva odgovorno oštećenje aortne stijenke čiji je najčešći uzrok povišeni krvni tlak (hipertenzija). Drugi mogući uzroci disekcije aorte su nasljedni poremećaji vezivnog tkiva, posebno Marfanov i Ehler-Danlosov sindrom, te urođeni defekti srca i krvnih žila kao što su koarktacija aorte, otvoren duktus arteriozus, defekti aortne valvule, arterioskleroza i trauma. U rijetkim se slučajevima disekcija aorte događa slučajno, prilikom kateterizacije kad liječnik postavlja kateter u arteriju (aortografija, angiografija) ili za vrijeme operacije srca i krvnih žila.

Prema mišljenju liječnika, pozitivna obiteljska povijest disekcije aorte je važan čimbenik rizika za disekciju aorte koji se ne bi smio zanemarivati. Naime, istraživanje je pokazalo da se u više od polovice slučajeva disekcija aorte pojavila unutar iste obitelji u rasponu od deset godina. Na primjer, u pacijenata u kojih je do disekcije aorte došlo u dobi od 30. do 49. godine, u 71 posto članova obitelji je došlo do disekcije aorte u toj dobnoj skupini. Kod pacijenata u kojih se disekcija aorte dogodila između 60. i 79. godine, u 80 posto članova obitelji disekcija aorte se razvila nakon 50. godine.

Ako član vaše obitelji pati od disekcije aorte ili aneurizme aorte, vaš rizik je najmanje 1:8 da ćete i vi u budućnosti imati slične zdravstvene tegobe. Svakako treba spomenuti da se u mnogim slučajevima disekcija aorte javlja i u osoba s aneurizmom aorte. Aneurizme predstavljaju nenormalna proširenja arterija uzrokovana slabljenjem arterijskog zida. Rupturirane aneurizme aorte zahtjevaju hitnu operaciju. Bez liječenja smrtnost je gotovo 100 posto.

U slučaju pojave disekcije aorte u uzlaznom dijelu aorte, 90 posto pacijenata se može spasiti hitnom operacijom. Inače, 40 posto pacijenata sa disekcijom aorte odmah umire, a za ostale se rizik od smrti povećava za 1 posto, za svaki sat odgode dijagnoze i kirurškog zahvata.

Izvor:
Annals of Thoracic Surgery