Alkohol uzrokuje više problema sa spavanjem kod žena nego kod muškaraca


Alkohol uzrokuje više problema sa spavanjem kod žena nego kod muškaraca

Istraživanje provedeno na 59 žena i 34 muškarca u dvadesetim godinama pokazalo je da konzumiranje alkohola uzrokuje više problema sa spavanjem kod žena nego kod muškaraca.

U usporedbi s muškarcima koji su pili alkohol, žene koje su pile alkohol manje su sati spavale, tijekom noći su se češće budile i imale su više poremećen san.

Navedene razlike obzirom na spol mogle bi biti povezane s razlikama u metabolizmu alkohola kod muškaraca i žena.

Rezultati ovog istraživanja mogli bi imati i implikacije na buduća istraživanja koja će proučavati vezu između kvalitete spavanja i rizika od razvoja alkoholizma te kvalitete spavanja i relapsa kod liječenih alkoholičara

Izvor:
Alcoholism: Clinical & Experimental Research