Anestezija prije treće godine nije povezana sa smanjenjem inteligencije


Anestezija prije treće godine nije povezana sa smanjenjem inteligencije

Višekratna izloženost anesteziji prije treće godine života može imati neuropsihološki učinak na djecu, no ipak, čini se da ne utječe na inteligenciju djeteta, ukazuje nova studija u kojoj je sudjelovalo 997 djece.

Testovi su utvrdili da se kvocijent inteligencije (IQ) nije bitno razlikovao prema statusu izloženosti anesteziji.

Međutim, brzina obrade podataka i fine motoričke mogućnosti bile su smanjene u djece koja su bila višekratno izložena anesteziji. U djece koja su samo jednom bila izložena anesteziji do treće godine života nije uočen spomenuti deficit.

Jednako tako, roditelji  djece koja su višekratno bila izložena anesteziji uočili su kod svoje djece poteškoće kod izvršnih funkcija, ponašanja i čitanja.

Izvor:
Anesthesiology