Antikonvulziv topiramat može pogoršati poremećaje hranjenja


Antikonvulziv topiramat može pogoršati poremećaje hranjenja

Nova studija pokazala je da antikonvulziv topiramat, koji se koristi za liječenje dječje epilepsije i migrene, te prevenciju migrene, može izazvati ili pogoršati poremećaje hranjenja kod mladih rizičnih pacijenata.

Smatra se da liječnici i roditelji trebaju biti svjesni činjenice da topiramat može uzrokovati mršavljenje i aktivirati opasne poremećaje hranjenja.

Također, ne treba smetnuti s uma da su prethodna istraživanja pokazala da se kod svakog može razviti poremećaj hranjenja ukoliko se izgubi dosta na težini, bez obzira na to što je uzrokovalo mršavljenje.

Prema mišljenju stručnjaka primjenu topiramata treba izbjegavati u pacijenata s aktivnim poremećajima hranjenja.

U istraživanju je sudjelovalo sedam djevojaka u dobi od 13 do 18 godina koje su uzimale topiramat za prevenciju migrene.

Inače, u poremećaje hranjenja (jedenja) ubrajaju se anoreksija nervoza, bulimija nervoza i poremećaj prekomjernog jedenja.

Izvor:
Pediatrics