Antivirusna terapija smanjuje potrebu za transplantacijom jetre


Antivirusna terapija smanjuje potrebu za transplantacijom jetre

Prema rezultatima nove studije terapija direktno djelujućim antivirusnim lijekovima može smanjiti potrebu za transplantacijom jetre za osobe s teškim oštećenjem jetre i hepatitisom C. Naime, u 35 posto takvih pacijenata se nakon primjene direktno djelujuće antivirusne terapije stanje poboljšalo tako da više nije bilo potrebe za hitnom transplantacijom jetre, a u njih 20 posto stanje je bilo tako dobro da uopće više nije bila potrebna transplantacija jetre.

Inače, direktno djelujući antivirusni lijekovi su važni u liječenju kroničnog hepatitisa C te se mogu se primijeniti bez interferona, koji se slabije podnose. Sve do nedavno interferoni su bili dio režima liječenja za hepatitis C. Poznato je da interferoni djeluju protiv virusa hepatitisa B i C, koji u nekih pacijenata mogu biti prisutni istovremeno.

U Europskoj uniji (EU) se za liječenje kroničnog hepatitisa C koriste sljedeći direktno djelujući antivirusni lijekovi: daklatazvir, dasabuvir, kombinacija sofosbuvir/ledipasvir, simeprevir, sofosbuvir i kombinacija ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. Ovi lijekovi djeluju na način da blokiraju djelovanje proteina u virusu hepatitisa C koji su neophodni za nastajanje novih virusa.

Inače, u SAD-u oko 16 posto pacijenata koji čekaju na transplantaciju jetre, umru prije nego što dobe novu jetru.

Izvor:
International Liver Congress PR, HALMED