Arsen u vodi povećava rizik od dijabetesa tipa 2


Arsen u vodi povećava rizik od dijabetesa tipa 2

Izloženost pitkoj vodi kontaminiranoj arsenom ispod trenutne zakonske granice povezana je s povećanim rizikom od dijabetesa tipa 2 u urbanim zajednicama, pri čemu je korelacija jača kod žena i pojedinaca s nižim indeksom tjelesne mase (ITM), ukazuje nova studija.

U istraživanju je procjenjivana izloženost arsenu iz pitke vode dobivene iz privatnih bunara i reguliranih komunalnih vodovodnih sustava.

Budući da se arsen u pitkoj vodi može spriječiti, kroz regulaciju i intervencije, ovo otkriće potvrđuje da su potrebni daljnji napori kako bi se procijenilo je li trenutna razina onečišćenja za arsen u vodi učinkovita i dovoljna za smanjenje rizika povezanih s arsenom kao što su dijabetes tip 2 i druge kardiometaboličke bolesti.

Izvor:
Diabetes Care