Astma povećava rizik od srčanog udara


Astma povećava rizik od srčanog udara

Osobe s aktivnom astmom izložene su 70 posto većem riziku od srčanog udara (infarkta miokarda) nego osobe koje nemaju astmu, ukazuju rezultati nove studije.

Također, treba istaknuti da inaktivna astma nije bila povezana s većim rizikom od srčanog udara.

Smatra se da oboljeli od astme trebaju uložiti dodatni trud kako bi optimalno kontrolirali svoje simptome astme, obzirom da zadovoljavajuća kontrola astme ne samo da ublažava simptome astme i poboljšava kvalitetu života nego smanjuje i rizik od srčanog udara.

Jednako tako, oboljeli od astme ne bi trebali zanemariti simptome srčanog udara poput boli ili nelagode u prsima, te ih zamjeniti sa simptomima astme.

Izvor:
American Heart Association annual meeting