Atipični antipsihotici često se prekomjerno upotrebljavaju


Atipični antipsihotici često se prekomjerno upotrebljavaju

Istraživanje provedeno u SAD-u pokazalo je da je više od polovice propisanih atipičnih antipsihotika u 2008. godini bilo propisano na temelju slabih dokaza o njihovoj učinkovitosti kod određene indikacije. Naime iako su se u početku atipični antipsihotici koristili samo za liječenje shizofrenije, danas se oni koriste i za liječenje bipolarnog poremećaja, depresije, delirija, poremećaja ličnosti pa čak i autizma

Iako su neki od atipičnih antipsihotika odobreni za liječenje nekih od navedenih bolesti, liječnici propisuju te lijekove i za neodobrene indikacije.

Atipični antipsihotici nisu bezopasni lijekovi, oni mogu uzrokovati debljanje, dijabetes i srčanu bolest, a i puno su skuplji od starijih, konvencionalnih antipsihotika, koji mogu uzrokovati nevoljne pokrete.

Atipični antipsihotici činili su skoro 5 posto od ukupnih troškova za lijekove u 2008. u SAD-u. Najpoznatiji atipični antipsihotici su risperidon, olanzapin, kvetiapin i aripiprazol. 

Neke liječnike posebno zabrinjava povećana uporaba atipičnih antipsihotika u liječenju bipolarnog poremećaja i depresije, jer za bipolarni poremećaj nema dokaza da su atipični antipsihotici sigurniji ili učinkovitiji od drugih terapija, a puno su skuplji. No korištenje atipičnih antipsihotika naglo je poraslo i potisnulo jeftinije terapije koje su inače vrlo dobro prihvaćene.

U liječenju depresije atipični antipsihotici se primjenjuju za pojačanje antidepresivnog učinka iako postoje druge opcije poput prebacivanja bolesnika na drugi antidepresiv. Također ne postoje dokazi da je dodavanje atipičnih antipsihotika učinkovitije od drugih opcija za liječenje depresije.

Isto tako sudionici istraživanja su zamjetili da liječnici žele propisivati i koristiti najnovije terapije, pa čak i onda kada one ne donose veliku prednost. Naime još uvijek postoji tendencija u mišljenju liječnika da najnoviji lijekovi moraju biti i bolji.

Izvor:
Pharmacoepidemiology and Drug Safety