Bisfosfonati smanjuju rizik od raka endometrija


Bisfosfonati smanjuju rizik od raka endometrija

Istraživanje u kojem je sudjelovalo gotovo 30.000 žena pokazalo je da bisfosfonati, lijekovi za osteoporozu, mogu smanjiti rizik od raka endometrija.

Naime, pokazalo se da su žene koje su uzimale navedene lijekove imale za upola manji rizik od raka endometrija nego žene koje ih nisu koristile. Rak endometrija je jedan od najčešćih karcinoma u žena.

U bisfosfonate se ubrajaju etidronat, pamidronat, alendronat, risedronat, tiludronat, ibandronat i zoledronat.

Inače, neka ranija istraživanja su pokazala da bisfosfonati mogu smanjiti rizik od određenih karcinoma.

Izvor:
Cancer