Bolesne desni i zubi povećavaju rizik od raka želuca i raka grla


Bolesne desni i zubi povećavaju rizik od raka želuca i raka grla

Rezultati dviju studija pokazali su da povijest bolesti desni povećava rizik od raka želuca za 52 posto, a rizik od raka grla za 43 posto. Jednako tako, pokazalo se da su osobe koje su izgubile dva ili više zuba, u usporedbi s osobama koje nisu izgubile zub, također imale povećan rizik od raka, 33 posto veći rizik od raka želuca i 42 posto veći rizik od raka grla.

Osobe s parodontnom bolešću i većim brojem izgubljenih zuba imale su veći rizik od razvoja dvaju gastrointestinalnih karcinoma, raka jednjaka i raka želuca, čak i nakon prilagođavanja drugim glavnim čimbenicima rizika.

Inače, velik broj ljudi ima bolesne desni, procjenjuje se da u SAD-u skoro polovica odraslih osoba starijih od 30 godina ima bolesne desni.

Smatra se da rezultati nisu iznenađenje obzirom da su usta, jednjak i želudac povezani. Također, smatra se da bi upala koja je uzrokovana bolesnim desnima, mogla biti jedan od čimbenika koji povećava rizik od raka. Naime, osobe s parodontnom bolešću imaju tendenciju da imaju veće sistemske upale, što je jedan od osnovnih mehanizama razvoja raka.

Jednako tako, moguće je i da loše oralno zdravlje potiče rast bakterija u ustima i na desnima koje bi mogle pridonijeti nastanku raka.

Izvor:
Gut