Bubrežna bolest povećava rizik od dijabetesa


Bubrežna bolest povećava rizik od dijabetesa

Već dugo je poznato da dijabetes povećava rizik od razvoja bubrežne bolesti, no nova studija ukazuje da i disfunkcija bubrega može dovesti do razvoja dijabetesa te da otpadni produkt ureja ima ulogu u dvosmjernoj vezi između ovih dviju bolesti. Inače, ureja nastaje razgradnjom proteina iz hrane, a bubrezi ju uklanjaju iz krvi. Loša funkcija bubrega može dovesti do povišenja razine ureje u krvi.

Rezultati ovog istraživanja pokazali su da osobe koje imaju povišenu razinu ureje imaju 23 posto veću vjerojatnost od oboljevanja od dijabetesa nego osobe koje imaju razinu ureje u normalnim rasponima.

Jednako tako, pokazalo se da kada dolazi do povišenja razine ureje u krvi usljed poremećene funkcije bubrega, tada često dolazi i do povećane rezistencije na inzulin te poremećaja izlučivanja inzulina.

Smatra se da bi ovi rezultati o ulozi ureje mogli dovesti do bolje prevencije dijabetesa te pomoći u razvoju novih načina liječenja dijabetesa.

Izvor:
Kidney International