Buka na radnom mjestu povezana s rizikom od srčane bolesti


Buka na radnom mjestu povezana s rizikom od srčane bolesti

Kanadska studija provedena na 6.307 ispitanika pokazala je da dugotrajna i jaka buka na radnom mjestu može povećati rizik od razvoja srčane bolesti za više od dva puta. 

Isto tako studija je pokazala da su tom riziku najviše izloženi mlađi muškarci koji puše, a poznato je da je pušenje samo po sebi čimbenik rizika za srčanu bolest.

Dugotrajna izloženost buci na radnom mjestu važno je pitanje zdravlja, posebice za mlađe radnike. Pod dugotrajnom bukom ne podrazumijevaju se glasna glazba ili razgovor, već bilo koji neželjeni zvuk. U ovoj studiji, buka je bila definirana kao industrijska buka.

Veza između bučnog radnog okruženja i srčane bolesti bila je osobito izražena u radnika mlađih od 50 godina, koji su imali tri do četiri puta veću vjerojatnost da će imati anginu pektoris ili koronarnu bolest srca.

Izvor:
Occupational and Environmental Medicine