Crijevni mikrobiom ima ulogu u inzulinskoj rezistenciji


Crijevni mikrobiom ima ulogu u inzulinskoj rezistenciji

Inzulinska rezistencija je primarna patofiziologija u podlozi metaboličkog sindroma i dijabetesa tipa 2, a prethodne studije opisale su karakteristike crijevne mikrobiote i njenu ulogu u metaboliziranju glavnih hranjivih tvari u inzulinskoj rezistenciji.

Nova studija pokazala je, da su ugljikohidrati u fecesu, osobito monosaharidi dostupni domaćinu, povišeni kod pojedinaca s inzulinskom rezistencijom i povezani s mikrobnim metabolizmom ugljikohidrata i upalnim citokinima domaćina. Identificirane su crijevne bakterije povezane s inzulinskom rezistencijom i inzulinskom osjetljivošću koje pokazuju jasan obrazac metabolizma ugljikohidrata i pokazuju da bakterije povezane s inzulinskom osjetljivošću poboljšavaju fenotipove inzulinske rezistencije domaćina u modelu miša.

Smatra se, da ova studija, koja pruža sveobuhvatan pogled na odnose između domaćina i mikroorganizama u inzulinskoj rezistenciji, otkriva utjecaj metabolizma ugljikohidrata na mikrobiotu, sugerirajući potencijalni terapeutski cilj za poboljšanje inzulinske rezistencije.

Izvor:
Nature