Dan prava osoba s duševnim smetnjama u Republici Hrvatskoj


Dan prava osoba s duševnim smetnjama u Republici Hrvatskoj

Povodom obilježavanja "Dana prava osoba s duševnim smetnjama u Republici Hrvatskoj" danas je u Klinici za psihijatriju Vrapče održan "Dan otvorenih vrata bolnice Vrapče" u sklopu kojeg su posjetitelji mogli razgledati bolnicu, te razgovarati s pacijentima i osobljem bolnice.

Inače, 6. lipanj je izabran za "Dan prava osoba s duševnim smetnjama u Republici Hrvatskoj" zato što je tadašnja Hrvatska vlada 6. lipnja 1880. godine potvrdila Statut Zavoda za umobolne Stenjevec, kako se tada zvala Klinika za psihijatriju Vrapče. U tom Statutu je, naime, niz odredbi koje reguliraju prava hospitaliziranih bolesnika, a te odredbe su takvog karaktera da su svevremenske, odnosno i danas su aktualne.

Kao poticaj za obilježavanje "Dana prava osoba s duševnim smetnjama u Republici Hrvatskoj" bila je činjenica da su osobe s duševnim smetnjama najobespravljenija kategorija bolesnika.

Također, treba spomenuti da je zbog relativno česte nemogućnosti ovih osoba da se same izbore za svoja prava, niz vladinih i nevladinih organizacija u svijetu donijelo više deklaracija, rezolucija i preporuka o postupanju s ovom kategorijom bolesnika.

Ove godine se "Dan prava osoba s duševnim smetnjama u Republici Hrvatskoj" obilježava "Danom otvorenih vrata bolnice Vrapče", predstavljanjem knjige "Komentar Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama", te okruglim stolom pod naslovom "Prava osoba s duševnim smetnjama u Hrvatskoj u teoriji i praksi".

"Dan otvorenih vrata bolnice Vrapče" bio je organiziran danas, dok će u ponedjeljak, 8. lipnja 2015. godine u 12  sati biti predstavljena knjiga "Komentar Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama", a iza toga će se održati Okrugli stol pod naslovom "Prava osoba s duševnim smetnjama u Hrvatskoj u teoriji i praksi".

Izvor:
Klinika za psihijatriju Vrapče