Današnji dječaci ranije ulaze u pubertet


Današnji dječaci ranije ulaze u pubertet

Istraživanje provedeno na više od 4.000 dječaka iz SAD-a i Kanade, pokazalo je da današnji dječaci ulaze u pubertet u ranijoj životnoj dobi nego li je to bio slučaj nekoliko desetljeća ranije.

Naime pokazalo se da su dječaci za koje se mislilo da su još uvijek u dječjoj fazi razvoja prve znakove seksualne zrelosti pokazivali 6 mjeseci do 2 godine ranije.

Prema nalazima tzv. Tannerovih stupnjeva razvoja, tehnici koju liječnici koriste kako bi utvrdili koliko je mlada osoba duboko ušla u fazu puberteta, genitalne promjene kod današnjih dječaka počinju u prosjeku s 9 ili 10 godina, dok se stidne dlačice u prosjeku pojavljuju između 10 i 11,5 godina. No, u nekih dječaka navedene promjene mogu nastupiti i ranije.

Rezultati istraživanja važni su i roditeljima, koji trebaju znati kako i kada početi razgovore sa svojom djecom o tjelesnim promjenama, smatraju stručnjaci.

Izvor:
Pediatrics