Deucravacitinib obećava u liječenju bolesnika s aktivnim lupusom


Deucravacitinib obećava u liječenju bolesnika s aktivnim lupusom

Tirozin kinaze su enzimi koji igraju središnju ulogu u signalizaciji citokina uključenih u patogenezu autoimunih bolesti, uključujući lupus. Nedavno objavljeno kliničko ispitivanje faze 2 dalo je obećavajuće rezultate za deucravacitinib, oralni inhibitor tirozin kinaze 2 (TYK2), kod pacijenata s aktivnim lupusom.

U kliničkom ispitivanju sa 363 pacijenta koji su randomizirani u omjeru 1:1:1:1 na placebo ili deucravacitinib 3 mg dva puta dnevno, 6 mg dva puta dnevno ili 12 mg jednom dnevno. U 32. tjednu, postotak pacijenata koji su doživjeli povoljan odgovor (kako je procijenjeno različitim mjerama aktivnosti bolesti) bio je 34% pacijenata s placebom u usporedbi s 58%, 50% i 45% s odgovarajućim režimima deucravacitiniba.

Stope nuspojava bile su slične među skupinama, osim viših stopa infekcija i događaja povezanih s kožom, uključujući osip i akne, kod primjene deucravacitinib. Stope ozbiljnih nuspojava bile su usporedive, bez prijavljenih smrtnih slučajeva, oportunističkih infekcija, tuberkuloze, velikih štetnih kardiovaskularnih događaja ili trombotičkih događaja.

Sistemski eritemski lupus (SLE) je kronična autoimuna bolest koju karakterizira prisutnost antinuklearnih autoantitijela i različite kliničke manifestacije. Mnogi bolesnici sa SLE ne postižu terapijske ciljeve, a nekontrolirani SLE dovodi do oštećenja krajnjih organa i povećanog rizika od prerane smrti. Nadalje, trenutne terapije povezane su s neželjenim nuspojavama. Unatoč proširenju mogućnosti liječenja, uključujući ciljane terapije, ostaje nezadovoljena potreba za novim terapijama koje učinkovito kontroliraju simptome i mijenjaju tijek bolesti.

Izvor:
Arthritis & Rheumatology