Dijabetes i pretilost nakon šezdesete povećavaju rizik od raka dojke


Dijabetes i pretilost nakon šezdesete povećavaju rizik od raka dojke

Švedsko istraživanje provedeno na 23.200 žena pokazalo je da se rizik od razvoja raka dojke povećava ukoliko je žena pretila ili ima dijabetes nakon šezdesete godine.

Prethodna istraživanja pokazala su vezu između pretilosti i raka dojke, no veza između dijabetesa i raka dojke nije bila razjašnjena.

Tako se pokazalo da pretilost nakon šezdesete godine povećava rizik od raka dojke za 55 posto, što znači da će se kod 15 od 100 pretilih žena razviti rak dojke, u usporedbi s općom populacijom gdje se rak dojke razvije u 10 od 100 žena.

Također, pokazalo se da se četiri godine nakon dijagnoze dijabetesa, rizik od raka dojke povećava za 37 posto.

Zanimljivo je da se pokazalo da su niske razine lipida i kolesterola u krvi povezane s 25 posto većim rizikom od raka dojke.

Jednako tako, istraživanje je pokazalo da se primjena dva lijeka za dijabetes povezuje s većim rizikom od raka dojke. Tako je glargin povezan s gotovo dvostruko većim rizikom od raka dojke, dok je metformin povezan s nešto nižim rizikom.

Stoga znanstvenici upozoravaju da žene koje imaju dijabetes moraju biti svjesne da su izložene većem riziku za razvoj raka dojke te bi se trebale savjetovati sa svojim liječnikom koji je lijek najprikladniji za nju kako bi se smanjio rizik od raka dojke.

Izvor:
HealthDay